User login

Hajdu, Tamás

Tamás Hajdu is a Junior Research Fellow at CERSHAS. He is graduated as an economist at the Corvinus University of Budapest in 2006. He received his second degree in sociology in 2009 at Eötvös Lóránd University Budapest. In 2008 he spent a semester at the Vrije University in Amsterdam. Since 2009 he is a PhD student at the Corvinus University of Budapest. In 2012 he joined the Institute of Economics. His main research interests include education economics, educational and social inequalities, and subjective well-being.

SELECTED PUBLICATIONS IN ENGLISH
Hajdu, Gábor & Hajdu, Tamás [2015]. The Impact of Culture on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment. Journal of Happiness Studies, accepted manuscript. DOI 10.1007/s10902-015-9633-9 Download

Hajdu, Tamás & Hajdu, Gábor [2014]. Reduction of Income Inequality and Subjective Well-Being in Europe. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 8(2014-35), 1-29. Download

Hajdu, Tamás & Hajdu, Gábor [2014]. Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology? Hungarian Statistical Review, 92(Spec. No. 18), 110-128. Download

SELECTED WORKING PAPERS IN ENGLISH
Hajdu, Tamás [2015]. How Can Young Roma Achieve Success in Hungary? Roma in Secondary Schools and in the Labor Market. TÁRKI Social Research Institute - Roma Education Fund, Budapest. Download

Hajdu, Tamás & Hajdu, Gábor [2013]. Are more equal societies happier? Subjective well-being, income inequality, and redistribution (KTI/IE Discussion Papers No. 2013/20). Download

SELECTED PUBLICATIONS IN HUNGARIAN
Hajdu Tamás, Kertesi Gábor, Kézdi Gábor [2014]: Roma fiatalok a középiskolában: beszámoló a TÁRKI Életpálya-felmérésének 2006 és 2012 közötti hullámaiból. [Roma in secondary schools – A report based on the Hungarian Life Course Survey 2006-2012]. In: Kolosi Tamás, Tóth István György (szerk.) Társadalmi Riport 2014. Budapest: TÁRKI, 265-302.

Hajdu, Gábor & Hajdu, Tamás [2014]: Szubjektív munkajellemzők és munkával való elégedettség Európában. [Subjective job characteristics and job satisfaction in Europe]. Socio.hu, 4(4), 87-119.

Hajdu, Tamás & Hajdu, Gábor [2013]: Jövedelem és szubjektív jóllét: az elemzési módszer megválasztásának hatása a levonható következtetésekre. [Income and Subjective Well-Being: How Important is the Methodology?]. Statisztikai Szemle, 91(11), 1045–1070.

Hajdu, Gábor & Hajdu, Tamás [2011]: Elégedettség és relatív jövedelem: a referenciacsoport összetételének hatása az információs és státuszhatás erősségére [Satisfaction and relative income: the impact of the reference group on signal and status effects]. Szociológiai Szemle. Vol. 21. No. 3. pp. 83–106.

Hajdu, Tamás & Hajdu, Gábor [2011]: A hasznosság és a relatív jövedelem kapcsolatának vizsgálata magyar adatok segítségével [Relative income and experienced utility in Hungary]. Közgazdasági Szemle. Vol. 58. No. 1. pp. 56–73.

Hajdu, Gábor & Hajdu, Tamás [2011]: A szubjektív jól-lét kulturális meghatározottsága. [Culture as a determinant of subjective well-being]. In: Dupcsik, Csaba; Kovách, Imre; Tóth, P. Tamás & Takács, Judit (szerk.), NÉZŐPONTOK - Fiatal kutatók tanulmányai. Budapest: MTA Szociológiai Kutatóintézet, 35–53.

Hajdu, Gábor, & Hajdu, Tamás [2011]: A jövedelmi egyenlőtlenség és a redisztribúció hatása a szubjektív jóllétre. [Income inequality, redistribution and subjective well-beingg]. In: Somlai, Péter & Szabari, Vera (szerk.), Kötő-jelek 2010. Budapest: ELTE TÁTK Szociológiai Doktori Iskola, 35–60.

Demeter, Endre – Gerő, Márton – Hajdu, Gábor – Hajdu, Tamás – Hordósy, Rita – Lakatos, Zsombor – Lőrincz, Dalma – Sáska, Géza [2010]: Tanulmány az iskolai agresszióval kapcsolatos felmérésekről [An essay on the school violence literature] . In: Aáry-Tamás, Lajos – Aronson, Joshua (szerk.) Iskolai veszélyek. [Dangers at school]. Complex Kiadó, Budapest, 15-156.