User login

Hermann, Zoltán

Zoltan Hermann

Zoltán Hermann is research fellow at the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences (IE-HAS). He has been working for IE-HAS since his graduation at Budapest University of Economics in 1996 (now Corvinus). He received his Ph. D. from the Corvinus University of Budapest in 2004. From 2000 until 2007 he was a research fellow at the National Institute of Public Education (Budapest). He was teaching at the University of Veszprém and Rajk László and Széchenyi István Colleges (both at the Corvinus University). His main research interests are economics of education and local public economics, especially the production of schooling and efficiency, inequalities in education, the effects of intergovernmental grants, the demand for local publicly provided goods and school competition.

send an e-mail

See full CV here

SELECTED PUBLICATIONS IN ENGLISH

Hermann, Z. – D. Horn [2011]: How inequality of opportunity and mean student performance are related? A quantile regression approach using PISA data. In: Regional and Sectoral Economic Studies, Vol.11. No.3. p.21-40
(download working paper)

Hermann, Z. – M. Kopasz [2011]: The effect of social capital on wage income: a multi-country analysis. In: Corvinus Journal of Sociology and Social Policy, Vol. 2 No. 2 (2011) 3-26
(download working paper)

Hermann, Z. [2005]: The Impact of Labour Market Returns on Schooling Decisions After the Lower Secondary School, in: K. Fazekas – J. Varga (eds.): The Hungarian Labour Market 2005, Review and Analysis, Institute of Economics, HAS – Hungarian Employment Foundation, Budapest, 68-75.
(download)

Hermann, Z. - M. T. Horváth – G. Péteri – G. Ungvári [2004]: Allocation of local government functions: criteria and conditions, M. Kopányi – D. Wetzel –S. E. Daher (eds.): Intergovernmental finance in Hungary: a decade of experience 1990-2000, Local Government and Public Service Reform Initiative – World Bank Institute, Budapest, 113-133.
(download)

Balázs, É. – Z. Hermann [2002]: Education management and finance in Hungary: efficiency, equity and quality problems in the transition period, in: K. Davey (ed.) Balancing national and local responsibilities: education management and finance in four Central European countries, OSI/LGI, Budapest, 35-112.

Hermann, Z. [1999]: Economies of Scale in Hungarian Local Public Education, in: Hermann - Horváth - Péteri - Ungvári: Allocation of Local Government Functions: Criteria and Conditions, Strassbourg/Paris/Washington, Fiscal decentralization of the Council of Europe/OECD/World Bank, 83-132.

SELECTED PUBLICATIONS IN HUNGARIAN
Hermann Zoltán [2011]: A tanári jellemzők hatása a tanulói teljesítményre: Európai eredmények a TIMSS adatok alapján [The effect of teacher characteristics on student achievement
European evidence from TIMSS data], MTA KTI Műhelytanulmányok, MT-DP – 2011/40
(download)

Hermann Z. [2010]: Az önkormányzatok költségvetési helyzete és a kompetenciamérési eredmények települések közötti különbségei [Local governments’ fiscal conditions and inter-jurisdictional disparities in student achievement] In: Kolosi Tamás – Tóth István György (szerk.): Társadalmi Riport 2010, Tárki, Budapest, 2010, 430-450.

Hermann Z. [2009]: A tanítással kapcsolatos felfogás és a tanítási gyakorlat életkor szerinti különbségei nemzetközi összehasonlításban [Age-related differences in teching practices and attitudes to teaching in international comparison], Fazekas K. (szerk.): Oktatás és foglalkoztatás, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 83-103.
(download)

Hermann Z. [2008]: Hogyan értelmezzük az iskolarendszer minőségi mutatóit nemzetközi összehasonlításban? [How to assess the performance of the education system in international comparison?], Fazekas K. (szerk.): Közoktatás, iskolai tudás és munkaerőpiaci siker, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 43-71.
(download)

Hermann Z. [2008]: Iskolai kiadási egyenlőtlenségek, 1992-2005 [Disparities in school expenditures, 1992-2005] Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás 3. évf. 2. sz. 2008.
(download)

Hermann Z. – Varga J. [2006]: A közoktatás finanszírozása [Financing public education] Halász G. – Lannert J. (szerk.): Jelentés a magyar közoktatásról 2006, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 105-131.
(download)

Hermann Z. [2005]: A helyi munkaerőpiac hatása a középfokú továbbtanulási döntésekre [The Impact of Labour Market Returns on Schooling Decisions After the Lower Secondary School], Közgazdasági Szemle, LII. jan. 39-60.
(download)

Hermann Z. [2005]: A demográfiai változás hatása az iskolai ráfordításokra [The impact of demographic change on school expenditures], Hermann Z. (szerk.): Hatékonysági problémák a közoktatásban, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 47-72.
(download)

Hermann Z. [2005]: A falusi kisiskolák és a méretgazdaságossággal összefüggő hatékonyságveszteségek [Small village schools and the efficiency losses related to economies of scale], Hermann Z. (szerk.): Hatékonysági problémák a közoktatásban, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 73-85.
(download)

Hermann Z. [2002]: Általános iskola-fenntartási döntések és migrációs tendenciák a kistelepüléseken [Local decisions on school provision and migration in small villages], MTA KTK Műhelytanulmányok 2002/12.
(download)