User login

Varga, Júlia

Júlia Varga is a senior research fellow at the Institute of Economics of the Hungarian Academy of Sciences. She graduated at the Budapest University of Economics and has received her CsC degree in Economics in 1996. She has been working in Budapest Corvinus University; Department of Human Resources since 1986, her current position is associate professor. Since 2006 she is a senior research fellow of Hungarian Academy of Sciences Institute of Economics. Her research field covers economics of education. She worked on research projects concerning labour market outcome of education, demand for higher education, financing education. Recent research has focused on teachers’ labour market.

send an e-mail

Selected Publications in English
Journal articles
The Role of Labour Market Expectations and Admission Probability in Students Higher Education Application Decisions: the case of Hungary. Education Economics. 2006. Vol. 14. No.3 pp 309-329
Download published version

Does Private and Cost-Priced Education Produce Poor Quality? An empirical analysis based on labour market success indicators of Hungarian higher education. Society and Economy 24. 2002. 3. pp 333-361
Co-author: Péter Galasi
Download published version

Earnings Expectations and Higher Education Enrolment Decisions in Hungary Society and Economy 2001. 22. 1. pp
Download published version

Returns to Education in Hungary. Acta Oeconomica Vol.47. No.1-2. pp 203-215
Download published version

On Tuition Fees and Students Loans in Higher Education. Acta Oeconomica Vol. 48. No. 3-4 pp 297-311
Download published version

Books and Book chapters

Green Book for the Renewal of Public Education in Hungary. 2009 Ecostat, Budapest Editor Editor with Károly Fazekas and János Köllő
Download published version

The failures of uncertified vocational training. In: Fazeka Károly – Köllő János (eds). The Hungarian Labour Market 2009. Innstitute of Economics IEHAS – Natinal Employment Foundation Budapest 2009.
Co-authors: Gábor Kézdi and János Köllő
Download published version

Institutional structure and funding in education. In: Fazekas K. – Köllő J. –Varga J. (eds): Green Book for the Renewal of Public Education in Hungary). Ecostat Budapest 2009.
Download published version

Changes of Relative Wages and the Composition of those Employed in Public Education in Hungary. In: The Hungarian Labour Market 2007. Institute of Economics,HAS – Hungarian Employment Foundation
Download published version

The Hungarian Labour Market Review and Analysis ” Institute of Economics,HAS – Hungarian Employment Foundation
Editor with Károly Fazekas
Download published version

The Role of Labour Market Information and Expectations on Students’ Higher Education Enrolment Decisions. In: The Hungarian Labour Market. The Hungarian Labour Market. Institute of Economics,HAS – Hungarian Employment Foundation
Download published version

Employment and Educational Attainment in Hungary. In:The Hungarian Labour Market. Institute of Economics,HAS – Hungarian Employment Foundation
Co-author: Gábor Kertesi
Download published version
Returns to Education in Hungary. In: The Small Transformation. Akadémiai Kiadó, 2001. Budapest
Download published version

Working papers in English
Why to get a 2nd diploma? Is it life-long learning or the outcome of state intervention in educational choices? Budapest Working Papers on
the Labour Market. Labour Institute of Economics HAS – Budapest University of Economics,2006/4
Download

The Role of Labour Market Expectations and Admission Probabilities in Students’ Application Decision on Higher Education: the case of Hungary Budapest Working Papers on the Labour Institute of Economics HAS – Budapest University of Economics, 2003/11

Does Private and Cost-Priced Higher Education Produce Poor Quality? Budapest Working Papers on the Labour Institute of Economics HAS – Budapest University of Economics 2002/1
Download

Earnings Expectations and Higher Education Enrolment Decisions in Hungary. Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek. MTA-KTK-BKÁE Emberi Erőforrások Tanszék. 2001.11

Selected publications in Hungarian
A pályakezdő diplomások keresete, munkaerő-piaci sikeressége a 2000-es évek elején. (Labour market success of higher education graduates in the 2000s in Hungary) In: Diplomás pályakövetés IV.Friss-diplomások 2010. Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. Felsőoktatási Osztály 2010. december
download chapter

Mennyit ér a diploma a kétezres években Magyarországon? (What is the labour market value of a higher education degree in Hungary int he 200s?) Educatio XIX. Évf. 2010. 3. sz .
download published article

A tanárok elosztása a különböző szocio-kulturális hátterű tanulókat tanító iskolák között. (Teacher sorting and pupils socio-economic characteristics) (In: Fazekas Károly (ed.) Oktatás és foglalkoztatás. MTA KTI 2009.
download chapter

Pályakezdő pedagógusok. (Carreer beginner teachers) In: TALIS Összefoglaló jelentés az OECD nemzetközi tanárkutatás első eredményeiről. Oktatáskutató
és Fejlesztő Intézet. 2009.
download chapter

Az iskolaügy intézményrendszere, finanszírozása. (Institutional structure and financing public education) In: Kormányzás, közpénzügyek, szabályozás. III. évf. 2008. 2. szám . pp 165-176.
download published article

Kiből lesz ma tanár: a tanári pálya választásának empirikus elemzése. (Who becomes a teacher in Hungary? An empirival analysis of choosing the teaching profession) Közgazdasági Szemle . 2007. július-augusztus pp. 609-627.
download published article

Hallgatói létszám és munkerő-piac. (Students’ Number and Labour Market) Felsőoktatási Kutatóintézet. Budapest, 2006.
co-author: Péter Galasi
download book

A pedagógus szakokra jelentkezők és a pedagóguspályán elhelyezkedő pályakezdők jellemzői. (Characteristics of students applying for teacher training and working as a teacher) In: Szerk:Hermann Zoltán: Hatékonysági problémák a közoktatásban. Országos Közoktatási Intézet. Budapest, 2005.
download chapter

Foglalkoztatás és iskolázottság Magyarországon.(Employment and educational attainment in Hungary) Közgazdasági Szemle 52 évf. 7.-8. szám 2005
co-author: Gábor Kertesi
download published aricle

Munkaerőpiac és oktatás (Labour Market and Education) MTA KTI 2005.
co-author: Péter Galasi
download book

A közoktatásban foglalkoztatottak összetételéne és keresetének változása 1992-2002 (Changes in employment and wages in public education) Országos Közoktatási Intézet 2004.OKI
download chapter

A közoktatás-finanszírozási rendszer hatása az egyenlőségre. (The effect on equality of the system of funding public education) 1990-1997 Közgazdasági Szemle 47. évf. 7.-8. szám 2000.
download published article

Oktatás-gazdaságtan. (Economics of Education) Budapest, 1998. Közgazdasági Szemle Alapítvány
download book