User login

Semjén, András

András Semjén graduated in 1976 at the Budapest University of Economics and Public Administration. He received his CsC degree in Economics in 1997. He has been working in the Institute of Economics of HAS from 1992-1996 as a research fellow, and since 1996 as a senior research fellow. Since 1999 he is an associated professor (part time) at the Eötvös Loránd University, Department of Social Policy & Department of Sociology. His research field covers public finance (taxation), labour economics (economics of education, unemployment), and social policy (pension reform, cash benefits, labour market incentives).

send an e-mail

Selected publications in English

Semjén, András – Tóth, István János: Corporate reactions to the crisis, in: Molnár, György – Fazekas, Károly eds.: The Hungarian labour market. Review and analysis 2011, Institute of Economics, HAS, National Employment Foundation, Budapest, 2010, pp. 71-75
Download

Semjén, András – Tóth, István János: Possible effects of the crisis on undeclared employment, in: Molnár, György – Fazekas, Károly eds.: The Hungarian labour market. Review and analysis 2011, Institute of Economics, HAS, National Employment Foundation, Budapest, 2010, pp. 140-159.
Download

Semjén, András – Tóth, István János: Unofficial Economic Activities and Fiscal Discipline in Hungary as Mirrored in Consecutive Enterprise Surveys on Tax Behaviour, MTA KTK Műhelytanulmányok/Discussion Papers, 2002/11. MTA KTK/IE HAS, p. 43,
Download

Semjén, András: Hypotheses on the tax environment of the SME sector in Hungary, in: Csaba. László .(ed.): The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective. Center for International Private Enterprise & KOPINT-DATORG Foundation for Economic Research, Budapest, 1998, pp. 61-82

Semjén, András – Tóth, István János: Tax behaviour and financial discipline of Hungarian enterprises, in: Csaba, László (ed.): The Hungarian SME Sector Development in Comparative Perspective. Center for International Private Enterprise & KOPINT-DATORG Foundation for Economic Research, Budapest, 1998, pp. 103-134

Csaba, Iván – Semjén, András: Welfare Institutions and the Transition: In the Search of Efficiency and Equity,. in: Halpern, László – Wyplosz, Charles (eds..): Hungary: Towards a Market Economy. Cambridge University Press, 1998, pp. 294-343

McLure, Charles E. Jr. – Semjén, András - Baczko; Tadeusz/Fiszer, Janusz - Venys, Ladislav: Tax Policy in Central Europe, International Center for Economic Growth, San Francisco, 1995, p. 177

Semjén, András: Some fiscal problems during economic transition in Hungary, in: Mizsei, Kálmán (ed.): Developing Public Finance in Emerging Market Economies. Institute for EastWest Studies, New York, distr. by Westview Press, Boulder, 1994, pp.19-58

Semjén, András: Norway: planning in a welfare state, in: Kovács, János and Dallago, Bruno (eds.): Economic Planning in Transition. Socio-Economic Development and Planning in Post-Socialist and Capitalist Societies. Dartmouth Publishing, Aldershot -Brookfield - Hong-Kong - Singapore - Sidney, 1991, pp. 143-154

Dániel, Zsuzsa - Semjén, András: Housing Shortage and Rents: The Hungarian Experience, Economics of Planning, Birmingham, Vol.XII. No.1., 1987, pp. 13-29

Selected Publications in Hungarian

Semjén András – Tóth István János (eds.): Rejtett gazdaság. Be nem jelentett foglalkoztatás és jövedelemeltitkolás – kormányzati lépések és a gazdasági szereplők válaszai, KTI Könyvek, MTA Közgazdaságtudományi Intézet, Budapest, 2009, p. 266
Download by chapters. English abstracts

Semjén András: Örökségvédelmi célú adókedvezmények szerepe az örökségvédelem támogatásában. Nemzetközi kitekintés, értékelés és hazai alkalmazási, szabályozási lehetőségek, Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, www.kormanyzas.hu, 2008/1, p. 133–161.
Abstract
longer version

Semjén András: Az oktatási rendszer külső hatékonysága: a gazdaság és a munkaerőpiac elvárásai, in: Hermann Zoltán (ed.) Hatékonysági problémák a közoktatásban, Tények és érvek, Országos Közoktatási Intézet, Budapest, 2005, pp. 11-34.
Download

Semjén András: A közoktatás hatékonysága: a gazdaság és a munkaerőpiac elvárásai (A magyar oktatási rendszer külső hatékonysága), Kormányzás, Közpénzügyek, Szabályozás, www.kormanyzas.hu, 2005/1, pp. 74 – 93,
Abstract

Semjén András: Finanszírozási csatornák. Állami támogatás a felsőoktatásban, in: Temesi József (ed.) Finanszírozás és gazdálkodás a felsőoktatásban, AULA, Budapest, 2004, pp. 81-223
manuscript<>

Semjén András–Tóth István János: Rejtett gazdaság és adózási magatartás, 1996–2001, Közgazdasági Szemle, Vol. LI., 2004/6, pp. 560-583
Download

Semjén András: A szociális partnerek szerepe a szakképzésben és felnőttképzésben: a svéd tapasztalatok in: Benke Magdolna (ed.) A szociális partnerek részvétele a szakképzésben néhány európai uniós ország tapasztalatai alapján, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2002, pp. 213 – 235

Semjén András: Az oktatásgazdaságtan és az oktatásfinanszírozás kutatásának két évtizede Magyarországon - szubjektív visszatekintés, avagy "találkozás egy fiatalemberrel". Educatio, Vol. X., 2001/1, Oktatás-Politika-Kutatás, pp. 61-79
Download

Semjén András (ed.): Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés, MTA Közgazdaságtudományi Kutatóközpont, Munkatudományi Kutatások, Budapest, 2001, p. 224
Download

Semjén András: Az adóadminisztráció eredményessége és a rejtett gazdaság. Közgazdasági Szemle, Vol. XLVIII, 2001/3, pp. 218-243
Download

Semjén András: Az államilag finanszírozott felsőoktatási férőhelyek elosztása: bürokratikus koordináció versus kvázipiaci allokációs modell, in: Semjén András (ed.) Oktatás és munkaerőpiaci érvényesülés, MTA KTK, 2001, pp. 199-224
Download

Semjén András: Van-e „orvostúltermelés” Magyarországon? Egészségügyi Gazdasági Szemle, 2000. 38. évf. , 3, pp. 287-297

Semjén András: Hatékonyság az oktatásban. Educatio, Vol. VIII., 1999/3. pp. 575-597, Download

Semjén András: A svéd jóléti rendszer átalakulása. Közgazdasági Szemle, Vol. XLVI, 1999/4., pp. 326-345
Download

Semjén András (ed.): A jóléti állam közgazdasági megközelítésben, A Szociális Szakképzés Könyvtára, Hilscher Rezső Szociálpolitikai Egyesület/ELTE Szociológiai Intézet Szociálpolitika Tanszéke, Budapest, 1998, p. 344

Semjén András: Állami szerepvállalás és finanszírozás a közoktatásban. Új Pedagógiai Szemle, 1997/2., pp. 17-31
Download

Semjén, András: A pénzbeli jóléti támogatások ösztönzési hatásai. Közgazdasági Szemle, 1996/10, pp. 841-862,
Download

Semjén András (ed.): Adózás, adórendszerek, adóreformok. Elvek, elméletek, tapasztalatok, Szociálpolitikai Értesítő, 1993. No. 1-2. MTA Szociológiai Intézet, Budapest, p. 548

Semjén András: Oktatásfinanszírozás: szempontok egy reformhoz. Közgazdasági Szemle, Vol. XXXIX, 1992/12., pp. 1091-1106

Semjén András: A magyar felsőoktatás fejlesztése és finanszírozása: egy reformelképzelés. Esély, 1992/6, pp. 115-126

Semjén András: Bérek, alku és hatékonyság a tanárok munkaerőpiacán. Közgazdasági Szemle, Vol. XXXVIII, 1991/10., pp. 960-976

Semjén András: Lehet-e, ami kell?, Esély, 1989, 2/3, pp. 3-17.
Download

Lukács Péter – Semjén András (eds.): Oktatásfinanszírozás. Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1988, p. 253